Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Quy trình Chuyển trường đối với học sinh cấp trung học cơ sở TTHC Xem
Quy trình Xét cấp hỗ trợ chế độ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo TTHC Xem
Quy trình Điều chỉnh, bổ sung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở TTHC Xem
Quy trình Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở TTHC Xem
Quy trình Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở TTHC Xem
Quy trình Giải thể trường THCS tư thục TTHC Xem
Quy trình Chia tách trường THCS tư thục TTHC Xem
Quy trình Sáp nhập trường THCS tư thục TTHC Xem
Quy trình Thành lập trường THCS tư thục TTHC Xem
Quy trình Cho phép hoạt động trở lại trường tiểu học tư thục TTHC Xem
Quy trình Giải thể trường Tiểu học tư thục TTHC Xem
Quy trình Thành lập trường tiểu học tư thục TTHC Xem
Quy trình Giải thể trường Mầm non, trường Mẫu giáo, Nhà trẻ dân lập Tư thục TTHC Xem
Quy trình Chia tách trường Mầm non, trường Mẫu giáo, Nhà trẻ dân lập Tư thục TTHC Xem
Quy trình Sáp nhập trường Mẫu giáo, trường Mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép sáp nhập trường mẫu giáo, mầm non, Nhà trẻ dân lập – Tư thục TTHC Xem
Quy trình Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS TTHC Xem
Quy trình Cho phép trường Trung học cơ sở tuyển sinh TTHC Xem
Quy trình Cấp giấy phép gia hạn dạy thêm ngoài nhà trường trung học cơ sở, tiểu học TTHC Xem
Quy trình Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non, Nhà trẻ dân lập Tư thục TTHC Xem
Quy trình Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trung học cơ sở, tiểu học TTHC Xem
Quy trình Cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường trung học cơ sở, tiểu học TTHC Xem
Quy trình Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS tư thục TTHC Xem
Quy trình Công nhận thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS tư thục TTHC Xem
Quy trình Công nhận thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường tiểu học tư thục TTHC Xem
Trang 1 / 212»